شکل گیری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی: مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 معاون مرکز توسعه توربین های بادی پژوهشگاه نیرو

4 دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران

5 پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ، دانشگاه شهید بهشتی

6 دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

شبکه های نوآوری متشکل از افراد، بنگاه ها، مراکز دانشی و مجموعه های صنعتی هستند که برای توسعه و تجاری سازی محصول یا فناوری با یکدیگر همکاری مشترک دارند. تنوع فعالیت ها از تحقیق و توسعه تا تولید نمونه و تجاری‌‌سازی و هماهنگی‌های لازم میان این فعالیت‌ها توسط یک یا چند میاندار در شبکه‌ها انجام می‌شود. در شبکه‌هایی که مأموریت آنها نوآوری در محصولاتی است که از پیچیدگی قابل توجهی در طراحی و ساخت برخوردار هستند، وجود دو میاندار صنعتی و دانشی ضروری است. فقدان نیروی انسانی متخصص، تجربه پیشین و زیرساخت‌های دانشی/صنعتی به طور همزمان در یک میاندار از مهمترین دلایل نیاز به میاندار دوم در این شبکه‌ها است. هدف این مقاله ارائه چارچوب نظری شبکه‌های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی است که در آن نحوه شکل‌گیری شبکه، نوع اعضاء و ارتباطات میان آنها مشخص شده باشد. در همین راستا انواع سبک‌های رهبری در شبکه‌های نوآوری و ضرورت وجود دو میاندار توضیح داده شده و چارچوب نظری اولیه ارائه شده و به منظور اعتبارسنجی آن، مطالعه موردی شبکه طراحی و توسعه توربین‌های بادی انجام شده است. براساس نتایج بدست آمده، چارچوب نظری تصحیح و تدقیق شده که می‌تواند مبنایی برای مطالعات بعدی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of innovation networks with two hubs: A case study of mega-watt wind turbine network

نویسندگان [English]

 • Majid Haghighi 1
 • Mohammad reza Arasti 2
 • Abbas Bahri 3
 • Amir ali Saifoddin 4
 • Hadi Nilforoushan 5
 • Alireza aslani 6
1 Tehran University
2 Sharif University of Technology
3 Niroo Research Institute (NRI)
4 Tehran University
5 Shahid Beheshti University
6 Tehran University
چکیده [English]

Innovation networks are made up of individuals, firms, knowledge centers and industrial companies that work together to develop and commercialize a product or technology. The variety of activities ranging from R&D to production, commercialization and coordination among them is done by one to several hubs in the network. In networks that their mission is innovation in products with complexity in design or manufacturing, there is a need for both industrial and knowledge hubs. The lack of expert manpower, prior experience, and knowledge/industrial infrastructure simultaneously in one hub is one of the most important reasons for the need for a second hub in these networks. The purpose of this paper is to present theoretical framework of innovation networks with two hubs and clarify the formation, main members and connections. In this regard, different leadership styles in innovation networks and the need for two hubs are described, and a preliminary theoretical framework is presented. To validate theoretical framework, a case study was conducted on the Mega-Watt wind turbine network. Based on the results, the theoretical framework is revised, which could be the basis for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • innovation networks with two hubs
 • Dual leadership in innovation networks
 • Knowledge sub-network
 • Industrial sub-network
 • wind turbine network