فراترکیب عوامل موثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

5 پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

یکی از شاخص‌های موفقیت شبکه‌ها، شکل‌گیری روابط و همکاری‌های پایدار بین اعضاء است. درواقع توجه به شبکه‌سازی نمایانگر این نکته است که همکاری بین اعضاء کلید اصلی عملکرد موفقیت‌آمیز اعضاء و کل شبکه است. بااین‌حال همکاری بین اعضای شبکه موضوعی پیچیده است که بررسی کامل آن نیازمند نگرشی جامع‌نگر است. یکی از تئوری‌هایی که می‌توان برای بررسی روابط بین اعضای شبکه مورداستفاده قرارداد تئوری سرمایه اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای تحلیل روابط بین اعضای شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری با استفاده از تئوری سرمایه اجتماعی است. برای انجام این تحقیق از روش مرور نظام‌مند استفاده شد و با جستجو در پایگاه WOS چهل‌وچهار سند به‌عنوان اسناد معتبر شناسایی و با کمک روش فراترکیب، اسناد منتخب بررسی و کدگذاری گردید. نتایج تحقیق حاضر حاکی از وجود بیست‌وچهار زمینه فرعی در قالب سه زمینه اصلی (زمینه‌های رابطه‌ای، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی) در بین مقالات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta synthesis of factors influencing strengthening the relationships among the members of S&T collaborative networks from the perspective of social capital theory

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi 1
  • ُSeyyedhamed Mazarei 2
  • Mohammad Khansari 3
  • Hannane Mohammadi Kangarani 4
  • Reza Asadifard 5
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of management, University of Tehran
2 Tehran university
3 Tehran university
4 Hormozgan University
5 Technology Studies Institute
چکیده [English]

A major indicator of networks’ success is developing stable relationships and collaboration among the members. In fact, collaboration is the key to successful performance of members and the entire network. However, collaboration among the members of a network is a complex phenomenon requiring a comprehensive approach. A theory that can explain the relationships among the members of a network is Social Capital Theory. This research aims to develop a framework to analyze the relationships among the members of the formal collaborative networks of science and technology through the lens of Social Capital Theory. Using systematic review, 44 valid documents retrieved from WOS database, were selected, reviewed and codified using meta-synthesis approach. In the synthesis process, three main dimensions of relational, cognitive and structural and 24 sub-dimensions were revealed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration networks
  • Relationships among members
  • Social Capital
  • Science and Technology