نویسنده = منوچهر منطقی
ارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری


بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-118

داود حسین پور؛ منوچهر منطقی؛ سحر ملک محمدی


ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-52

سیدعباس دادور؛ منوچهر منطقی؛ ابوالفضل باقری


بررسی عوامل موفقیت بنگاه‌های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعه موردی شبکه شرکت‌های نانو فناوری کشور)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 25-44

منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ بنیامین مشیری