نویسنده = میثم نریمانی
ارزیابی تاریخی معافیت های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401

میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ حمیدرضا سحری


تحلیل خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزة سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر روش زمینه محور

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-22

سید سپهر قاضی نوری؛ میثم نریمانی؛ زهرا افشاری افشاری؛ علی رضا حسن زاده