نویسنده = رضا رادفر
تعداد مقالات: 3
1. ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-57

شارا آقاجانیان؛ سیدکمال طبائیان؛ رضا رادفر؛ سید محمد سید حسینی


2. تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-102

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


3. نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با تعدیل گری عملکرد تجاری سازی فناوری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-130

حسین شیرازی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی