نویسنده = سیدمهدی حسینی سرخوش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-80

سیدمهدی حسینی سرخوش؛ پیمان اخوان؛ علی کیا؛ علیرضا امین پور


2. افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 45-68

حسین دهقانی پوده؛ پیمان اخوان؛ سید مهدی حسینی سرخوش