نویسنده = شهرام خلیل نژاد
تحلیل ترکیب تیم‌های کارآفرین در نوآفرین‌ها با استفاده از روش فراترکیب

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 115-151

حسین رحمان سرشت؛ سید سروش قاضی نوری؛ شهرام خلیل نژاد؛ صبا کاکاپور


قابلیت‌های استراتژیک در صنعت نفت و گاز: مطالعه‌ای در بخش میان‌دستی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-80

سید حسین جلالی؛ شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی