نویسنده = سید علی اکبر احمدی
تعداد مقالات: 2
1. فناوری های صنعت هوایی از منظر پارادایم های جامعه شناختی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 65-82

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد


2. طراحى مدل سازمان کثرت‌گرا درصنعت هوایى

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 99-124

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد