نویسنده = احمد جعفرنژاد
ارائه مدل توسعه‌ی توانمندی‌های فناورانه فضایی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 53-75

شاپور کرامت؛ منوچهر منطقی؛ احمد جعفرنژاد


رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 99-120

نیما مختارزاده؛ محمد رضا آراستی؛ سیدمصطفی رضوی؛ احمد جعفرنژاد