نویسنده = عادل آذر
شناسایی و دسته بندی پیامدهای خودروی بدون راننده

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-50

حمید حنیفی؛ عادل آذر؛ منوچهر منطقی


تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-102

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: پژوهش ترکیبی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-44

محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ عظیم زارعی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عادل آذر؛ داود فیض


رابطه میان زیرساخت های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-30

شعبان الهی؛ نادیا کلانتری؛ عادل آذر؛ محمد حسن زاده