نویسنده = مهدی الیاسی
ارائه چارچوبی پابرجا برای لایه های کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن: مورد مطالعه همراه اول

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 73-103

بیتا کمالی سراج؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مهدی الیاسی؛ ابولفضل کزازی


الگوی هم‌تکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزی شورزیست در ایران

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 89-112

احمد الهیاری؛ مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی


تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-128

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 119-152

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده


یادگیری سیاستی در سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-30

کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان