کلیدواژه‌ها = علم و فناوری
فراترکیب عوامل موثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 23-52

فاطمه ثقفی؛ سیدحامد مزارعی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی فرد


نگاشت عوامل مؤثر بر خلق پتنت با رویکرد فرا ترکیب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 129-166

محمد علی فرهنگ نژاد؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی مجیدپور


شناسایی موانع اجرای اسناد سیاست علم وفناوری کشور

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 31-60

مهدی مجیدپور؛ لیلا نامداریان