کلیدواژه‌ها = فناوری
الگوی هم‌تکاملی ترتیبات نهادی و توسعه فناوری کشاورزی شورزیست در ایران

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 89-112

احمد الهیاری؛ مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی


عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

زهرا یوسفی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 19-54

بهمن حاجی پور؛ علیرضا موتمنی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی (یافته های تجربی)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 135-162

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ علی اصغر سعدآبادی


ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 75-96

مرتضی اکبری؛ لیلا مهرابی فیروزآباد؛ علی مبین دهکردی


عوامل مؤثر در ایجاد توانمندیهای نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 75-100

ابراهیم هاشم زاده؛ روح اله حاجی حسینی؛ رضا رادفر؛ کرامت ملک زاده


تاثیر هماهنگی راهبردهای فناوری و بنگاه بر عملکرد بنگاه ها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 17-387

سید محمد اعرابی؛ بامداد صوفی؛ جمشید صالح صدقیانی؛ علیرضا بوشهری


فناوری های صنعت هوایی از منظر پارادایم های جامعه شناختی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-82

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد