کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی با تأکید بر نقش فرهنگ مشارکتی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-146

محمد ابراهیم سنجقی؛ سید محمد جواد غضنفری؛ افسانه سعیدی زاده


2. بررسی و مطالعه ارتباط قابلیت های هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی صنعت خودروی های تجاری در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 39-64

حسین نوروزی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج