کلیدواژه‌ها = نوآوری
مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

شهاب اشراقی؛ رضا بندریان؛ مهدی محمدی؛ شعبان الهی


تأثیر متقابل مؤلفه‌های نوآوری و جهانی‌شدن بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-68

10.22034/imj.2024.360602.2641

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی توسلی نیا؛ زهرا حیدری


مدیریت هم رقابتی، حلقه مفقوده در دستیابی رقبا به نوآوری مشترک: یک مطالعه مرور نظام‌مند پیشینه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-134

طیبه جلیلی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ علی حیدری؛ بهمن حاجی پور


نوآوری و ارزش خلق‌شده در بنگاه‌های دیجیتال محتوامحور: مطالعه چندموردی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 118-183

علی لطفی؛ سید ایمان میرعمادی؛ سید حسین غفوری


فراتحلیل عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان‌ها

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-88

فضه قنبری قلعه رودخانی؛ میرهادی موذن جمشیدی


بررسی اثر همزمان جهانی شدن با نوآوری بر پیچیدگی‌ اقتصادی کشورهای منتخب جهان

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 181-202

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی؛ زهرا صادقی معتمد


واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 161-188

رضا پاینده؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی


اثر متقاطع توسعه مالی و حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب کارایی محور

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 67-88

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ قاسم مومیوند


مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 101-138

شهاب اشراقی؛ رضا بندریان؛ مهدی محمدی؛ الهی شعبان


نقد دانشگاهی : چارچوبی برای بروز نوآوری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-22

خلیل نوروزی؛ مجتبی علویان؛ سینا سروی


شناسایی موج های نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشه‌های فرمانده معظم کل قوا

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 123-149

خلیل نوروزی؛ کریم زاهدی خوزانی؛ مجتبی علویان


تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 151-171

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مصطفی شجاعی شاد؛ علی مرادی


طراحی مدل نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه ای در یک بنگاه چندرشته ای دفاعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 77-98

مهدی اکبری؛ محمدتقی امینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمود مرادی


بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 141-168

پوریا چوبچیان؛ مهدی کیامهر؛ علی ملکی


مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: پژوهش ترکیبی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-44

محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ عظیم زارعی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عادل آذر؛ داود فیض


عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

زهرا یوسفی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوری در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرمانده کل قوا (ﻣﺪ ﻇﻠﻪ)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 101-124

امید اردلان؛ سید مهدی الوانی؛ ناصر شهلائی


بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 107-130

حسین دانش کهن؛ مهدی الیاسی؛ نازنین پیله وری؛ سید محمد طباطبایی بافقی


نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 115-134

علی مبین دهکردی؛ مهران کشتکار هرانکی


ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-52

سیدعباس دادور؛ منوچهر منطقی؛ ابوالفضل باقری