کلیدواژه‌ها = نظام نوآوری فناورانه
تحلیل لایه‌ای علت‌های شکست نظام نوآوری فناوری تولید همزمان برق و حرارت در ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 7-36

حسین حیرانی؛ ناصر باقری مقدم؛ محمدحسن فضلی


توسعه مدل نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران با تأکید بر ابعاد فراملی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-88

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


تحلیل ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 33-56

طاهره میرعمادی؛ مهدی بهارلو؛ مریم بهزادی‌راد


تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-28

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی


مدلسازى شکل گیرى نظام نوآورى فناورانه در بخش زیست فناورى ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختارى

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 40-21

مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ حجت الله حاجی حسینی؛ عطیه دلاور