کلیدواژه‌ها = هوشمندی سیاستی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر آینده نگاری برسیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 703-102

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجید پور


2. چارچوبی برای همراستایی آینده نگاری انطباقی با سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علم، فناوری و نوآوری

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-50

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ مهدی مجید پور