کلیدواژه‌ها = نظام نوآوری بخشی
بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 107-130

حسین دانش کهن؛ مهدی الیاسی؛ نازنین پیله وری؛ سید محمد طباطبایی بافقی


ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی