کلیدواژه‌ها = عوامل موثر بر انتقال فناوری
ارائه مدل انتقال فناوری از بخش تحقیق و توسعه به صنعت در صنایع دفاعی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 133-160

محمد فروزنده؛ سید مهدی قنادیان؛ محمدرضا هوشمند