کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
ارائه الگوی ظرفیت نوآوری در شرکت‌های تولید سیمان ایران با روش تحلیل مضمون

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 109-148

10.22034/imj.2024.392458.2704

محمد گلشنی منش؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علیرضا ناصرصدر آبادی


تحلیل نقش سرمایه‌گذاران خطرپذیر به عنوان میانداران شبکه‌های نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 195-232

10.22034/imj.2024.375359.2672

علی موحد؛ امیر ذاکری؛ حمیدرضا نورعلیزاده


پیشران‌ها و پسران‌های نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکی کشور

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 31-62

جواد رادسعید؛ احمد ودادی؛ جلال حقیقت منفرد


چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-60

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور


قابلیت‌های استراتژیک در صنعت نفت و گاز: مطالعه‌ای در بخش میان‌دستی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-80

سید حسین جلالی؛ شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی