موضوعات = نظام های نوآوری
تعداد مقالات: 5
1. توسعه مدل نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران با تأکید بر ابعاد فراملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-88

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


2. پنجره فرصت‌های همپایی فناوری نانوالیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-28

عماد احمدوند؛ رضا سلامی؛ حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی


3. تحلیل ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-56

طاهره میرعمادی؛ مهدی بهارلو؛ مریم بهزادی‌راد


4. تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-28

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی


5. حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی شکل گیری بنگاه های علم محور در صنعت زیست‌داروی ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-58

روح الله حمیدی مطلق؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد یمین؛ علی بابایی؛ علی کرمانشاه