موضوعات = نظام های نوآوری
توسعه مدل نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران با تأکید بر ابعاد فراملی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-88

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


پنجره فرصت‌های همپایی فناوری نانوالیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-28

عماد احمدوند؛ رضا سلامی؛ حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی


تحلیل ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 33-56

طاهره میرعمادی؛ مهدی بهارلو؛ مریم بهزادی‌راد


تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-28

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی


حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی شکل گیری بنگاه های علم محور در صنعت زیست‌داروی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 33-58

روح الله حمیدی مطلق؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد یمین؛ علی بابایی؛ علی کرمانشاه