موضوعات = سیاست گذاری و مدیریت علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و ارزیابی آن ها
شناسایی و دسته بندی پیامدهای خودروی بدون راننده

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-50

حمید حنیفی؛ عادل آذر؛ منوچهر منطقی


گونه‌شناسی گذارهای فنی- اجتماعی با رویکرد فراتحلیل محتوا-تطبیق مسیرهای جدید با شواهد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 23-54

سمانه کریمی اسبوئی؛ فاطمه ثقفی؛ سپهر قاضی نوری


بهبود خروجی‌های نوآوری با تمرکز بر شاخص انگیزش کارآفرینی: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 148-182

زعیمه نعمت الهی؛ بهاره ملکی؛ عبدالمجید مصلح


ارزیابی تاریخی معافیت های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-72

میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ حمیدرضا سحری


ارائه چارچوبی پابرجا برای لایه های کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن: مورد مطالعه همراه اول

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 73-103

بیتا کمالی سراج؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مهدی الیاسی؛ ابولفضل کزازی


شناسایی ابزارهای سیاستی برای توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت های بزرگ صنعتی با شرکت های دانش بنیان

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 147-173

حمیدرضا شکری؛ سیدمهدی سادات رسول؛ رضا اسدی فرد؛ سید حمزه حسنی


بررسی مضامین محرک و مانع در اسنادفرادستی کشور در حمایت از توسعه صنعت فین تک

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 149-178

هادی عظیمی نژاد؛ علی حمیدی زاده؛ غلامرضا جندقی؛ ابوالفضل سهرابی


بررسی اثر همزمان جهانی شدن با نوآوری بر پیچیدگی‌ اقتصادی کشورهای منتخب جهان

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 181-202

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی؛ زهرا صادقی معتمد


الگوهای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم، فناوری و نوآوری در سطح آموزش عالی؛ سناریوپردازی به روش نقشه شناختی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 9-44

رضا نقی زاده؛ احمد برومند کاخکی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی


تحلیل مدل کسب و کار هشت شرکت بخش زیست دارو در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 75-100

مریم گودرزی؛ سید سروش قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ عباس کبریایی زاده


چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-60

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور


آسیب شناسی بودجه ریزی پژوهش و فناوری درایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 85-122

امیرحسام بهروز؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد دژپسند؛ مجتبی امیری


مطالعه تطبیقی مسائل و گزینه‌های راهبردی در صنعت هوافضا‌ با استفاده از متن‌کاوی اسناد سیاستی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-90

مجتبی تلافی داریانی؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ سید امین طاهری


تحلیلی از نظام نوآوری فناورانه در تولید زیست‎فرآورده‎ها (با تمرکز بر واکسن‎های انسانی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-26

وحید مرندی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پریوش جعفری؛ مرتضی آذرنوش


یادگیری سیاستی در سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-30

کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان


اثر سیاست‌های تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاه‌های تولید داروی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 31-64

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-138

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فرد