موضوعات = نوآوری، اقتصاد و خلق ثروت
تأثیر متقابل مؤلفه‌های نوآوری و جهانی‌شدن بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-68

10.22034/imj.2024.360602.2641

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی توسلی نیا؛ زهرا حیدری


ارائه چارچوبی برای تبیین شکست کسب‌وکارهای نوپای فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 147-184

ساجده مختاری حسن آباد؛ سعید شوال پور؛ مهرداد حسینی شکیب


شناسایی و دسته بندی چالش های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-27

محمدرضا گلعلی زاده؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ غلامرضا زمردیان


سیگنال‌های برانگیزاننده‌ی مشارکت در تامین مالی جمعی سهامی در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 125-153

رضا شفاعی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مسلم پیمانی


انتخاب استراتژی‌های مناسب برای تأمین مالی نوآوری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400

محمدهاشم بت شکن؛ محمدمهدی بحرالعلوم؛ غزل البرزیان


تاثیر حمایت های دولتی برعملکردنوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 45-74

نازنین بشیری منش؛ زینب دهقانی


واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 161-188

رضا پاینده؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی


تحلیل تاثیر کارآفرینی بر نابرابری توزیع درآمد در میان استان‌های کشور

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 61-84

زهرا نجفی؛ مجید صامتی؛ سمیه جمالی


توسعه صنایع با فناوری سطح بالای ایران، تأمین مالی (سرمایه‎گذاری) و عوامل نهادی غیررسمی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 85-116

علیرضا حسن زاده؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر انواری رستمی


انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 117-142

محمدرضا کریمی صدر؛ علی بنیادی نائینی