موضوعات = ساختارها و فرآیندهای پشتیبان نوآوری
تعداد مقالات: 5
1. مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

علی رضا چیت سازیان؛ محمدعلی صادقی کیا


2. عوامل مؤثر بر موفقیت شتاب دهنده های حوزه زیست فناوری در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-112

مهدی گودرزی؛ محمد نقی زاده؛ احسان بیگلر


4. شناسایی مسیر گذار فناورانه انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی‌های بادی و خورشیدی) در ایران بر اساس رویکرد تحلیل چند سطحی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-98

سید مسلم موسوی درچه؛ محمد امین قانعی راد؛ حسن کریمیان خوزانی؛ بهروز شاهمرادی


5. مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: پژوهش ترکیبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-44

محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ عظیم زارعی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عادل آذر؛ داود فیض