دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

شهاب اشراقی؛ رضا بندریان؛ مهدی محمدی؛ شعبان الهی