دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آذر 1397، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

پنجره فرصت‌های همپایی فناوری نانوالیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری

صفحه 1-28

عماد احمدوند؛ رضا سلامی؛ حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی


چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)

صفحه 85-112

هاشم معزز؛ محمد ترابی خرق؛ هادی نیلفروشان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


الگویی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش؛ مورد پژوهی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

صفحه 113-142

احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ امیر ناصر اخوان؛ محمدجواد مستوفی