نویسنده = سید امین طاهری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مسائل و گزینه‌های راهبردی در صنعت هوافضا‌ با استفاده از متن‌کاوی اسناد سیاستی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-90

مجتبی تلافی داریانی؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ سید امین طاهری