راهنمای نویسندگان

نسخه اولیه مقالات باید بر اساس الگوی زیر و حداکثر در 8000  کلمه تدوین شود.

فونت انگلیسی در همه بخش‌های مقاله Times New Roman و اندازه آن یک واحد کوچکتر از فونت فارسی در آن بخش است.

 

عنوان مقاله (قلم B Titr، برجسته، اندازه pt 14)

نام و نام‌خانوادگی نویسنده اول1*، نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان۲ (فونت B Lotus اندازه pt 11)

1- تحصیلات یا عنوان علمی نویسنده اول، نام موسسه، شهر، کشور. (فونت ب‌لوتوس اندازه pt 10)/ نویسنده مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول (فونت Times New Roman اندازه pt 9)

2- تحصیلات یا عنوان علمی نویسنده دوم، نام موسسه، شهر، کشور. (فونت ب‌لوتوس اندازه pt 10)

 

توجه: مبنای صدور گواهی پذیرش مقاله و بارگزاری در سایت، اطلاعات ورودی نویسندگان و عناوین آن‌ها در زمان ثبت‌نام می‌باشد. از این رو خواهشمند است دقت لازم مبذول گردد.

چکیده (فونت ب‌لوتوس برجسته اندازه pt 14)

چکیده باید طی یک یا دو پاراگراف و حداکثر 200 کلمه بطور صریح، موضوع، روش تحقیق، اهم نتایج پژوهش انجام شده و روش ارزیابی را مطرح کند؛ یعنی بیان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتیجه‌ای حاصل شده است. در چکیده نباید هیچ‌گونه جزئیات، جدول، شکل یا فرمولی درج گردد. چکیده انگلیسی باید به همراه کلمات کلیدی انگلیسی در انتهای مقاله درج شود. (فونت ب‌لوتوس اندازه pt 10)

کلمات کلیدی: حداقل چهار و حداکثر ده کلمه یا ترکیب دو تا چهارکلمه ای (فونت ب‌لوتوس اندازه pt 10)

 

1- مقدمه (فونت ب‌لوتوس برجسته اندازه pt 12)

در مقدمه پس از عنوان کردن کلیات موضوع مورد بحث، خلاصه‏‌ای از تاریخچة موضوع و کارهای پژوهشی انجام شده به همراه ویژگی‏‌های آن‌ها بیان می‏‌شود. در ادامه، تلاشی که در مقاله برای رفع کاستی‏‌های موجود، گشودن گره‏ها یا حرکت به سمت یافته‏‌های نو انجام شده است در یک یا دو پاراگراف توضیح داده می‏‌شود. توجه گردد در این بخش باید دستاوردهای پژوهش نسبت به سایر پژوهش‌های انجام شده، به‌صورت شفاف و روشن بیان شوند به نحوی که نوآوری مقاله نسبت به سایر پژوهش‌ها مشخص باشد. (فونت ب­لوتوس اندازه pt ۱۲؛ فاصله خطوط: ۱.۱۵)

2- مبانی نظری پژوهش:

در این قسمت مفاهیم مورد نیاز با استفاده از منابع اصیل و دست اول تعریف می‌شوند. همچنین پایه‌ها و چارچوب‌های نظری مورد استفاده در پژوهش توضیح داده می‌شود.

3- پیشینه پژوهش

در پیشینه پژوهش، باید پژوهشگر به مرور مطالعه‌های انجام شده در خصوص موضوع مقاله بپردازد و در نهایت با استفاده از آن به یک جمع‌بندی در مورد مسیری که می‌خواهد در پیش بگیرد، برسد. مرور ادبیات به این معنی است که در برابر سوال تحقیق، دیگران چه موضعی دارند و چه مساله‌ای وجود دارد. پیشنهاد می‌شود این بخش در قالب جدول یا شکل جمع‌بندی گردد.

4- الگوی مفهومی پژوهش (یا فرضیه‌های پژوهش)

الگویی که پژوهشگر بر مبنای پیشینه پژوهش، برای بررسی و مطالعه پیشنهاد می‌کند، در این قسمت تشریح می‌گردد (در صورت لزوم).

5- روش پژوهش

در این قسمت نویسنده باید در مورد روش‌شناسی پژوهش خود و نحوه انجام آن، توضیحات لازم را ارائه نماید. همچنین لازم است روایی و پایایی پژوهش برای خوانندگان اثبات شود.

6- تجزیه و تحلیل یافته‌ها

در این بخش از مقاله باید نتایج پژوهش بیان شده و در ادامه به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته شود.

7- جمع‌‌بندی و نتیجه‏گیری

در این بخش، نویسنده باید ابتدا مقدمه کوتاهی در مورد موضوع مقاله بنویسد و در ادامه به طور خلاصه در مورد هدف انجام پژوهش صحبت نماید و همچنین به بیان مسئله‌ای که به دنبال حل آن بوده است، بپردازد. سپس باید نکته‌های مهم انجام شده در کار به طور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن توضیح داده ‌شود. سهم علمی مقاله (Contribution) باید در این بخش تصریح شود. نباید عین مطالب چکیده یا مقدمه در این بخش درج گردد. همچنین دلالت‌های نظری و کاربردی پژوهش (و توصیه‌های مدیریتی یا سیاستی) در این بخش بیان می‌شود. نتیجه‌گیری می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام‌شده اشاره کرده، محدودیت‌های پژوهش جاری را بیان کند، نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح نماید، و گسترش موضوع مورد مطالعه را به پژوهشگران پیشنهاد دهد.

8- سپاسگزاری

بخش سپاسگزاری به طور مختصر و در یک بند تنظیم شود. این بخش مختص تقدیر و تشکر از حامیان مالی پژوهش یا افرادی است که سهم بسزایی در انجام پژوهش داشته‌اند اما از نویسندگان مقاله نیستند.

9- منابع

تعداد منابع قابل قبول، حداکثر ۶۰ مورد است. با این‌حال پیشنهاد می‌شود تعداد منابع بیش از ۴۰ مورد نباشد. نگارش منابع باید مطابق با استانداردHarvard-Anglia  انجام شود. بهتر است تدوین منابع در قالب نرم‌افزار صورت گیرد. جهت دانلود افزونه Harvard (Anglia) برای نرم‌افزار EndNote به صفحه زیر مراجعه نمایید:

https://www.endnote.com/style_download/harvard-anglia-university/

قواعد ارجاع Harvard-Anglia به طور خلاصه عبارت است از:

ارجاعات درون متن

 • ارجاع درون جمله: «بر اساس مطالعات اسمیت[1] (۲۰۲۰) می‌توان گفت....». نام‌های غیر فارسی به فارسی نوشته شود. نام به زبان اصلی آخرنویس شود.
 • ارجاع در پایان جمله یا پارگراف: «...این متغیر بر نوآوری اثرگذار است (Smith, 2020)». نام‌های غیر فارسی در متن به زبان اصلی نوشته شود.
 • چنانچه نویسندگان ۲ تا ۴ نفر باشند به این شکل ارجاع شود: (نویسنده۱، نویسنده۲، نویسنده۳ و نویسنده۴، ۱۳۹۹). (Auth1, Auth2, Auth3 and Auth4, 2020).
 • چنانچه نویسندگان بیش از ۴ نفر باشند به این شکل ارجاع شود: (نویسنده۱ و همکاران، ۱۳۹۹). (Auth1, et al., 2020).
 • ارجاع همزمان به چند منبع: (آقایی، ۱۳۸۰، احمدی، ۱۳۹۱). (Contreras, 2019, Peters, 2020).

 

بخش منابع (انتهای مقاله)

 • کتاب: (به علائم و شیوه نگارش دقت شود)

نام‌خانوادگی نویسنده، حرف ابتدای نام نویسنده.، سال. عنوان کتاب (ایتالیک). شماره ویرایش (برای ویرایش نخست نیازی نیست). مکان انتشار (نام شهر، نه کشور): نام انتشارات.

Author, Initials., Year. Title of book (Italic). Edition. (only include this if not the first edition) Place of publication (this must be a town or city, not a country): Publisher.

مثال برای منابع فارسی: مینتزبرگ، ه.، آلستراند، ب. و لمپل، ژ.، 1384. جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب). ترجمه م. احمدپور داریانی. تهران: جاجرمی.

مثال برای منابع انگلیسی:

Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press.

 • یک فصل از کتاب: (به علائم و شیوه نگارش دقت شود)

نام‌خانوادگی نویسنده فصل، حرف ابتدای نام نویسنده فصل.، سال. عنوان فصل کتاب. در: حرف ابتدای نام نویسنده کتاب. نام‌خانوادگی نویسنده کتاب، عنوان کتاب (ایتالیک). شماره ویرایش (برای ویرایش نخست نیازی نیست). مکان انتشار (نام شهر، نه کشور): نام انتشارات.

Smith, J., 1975. A source of information. In: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2.

 • مقاله نشریات: (به علائم و شیوه نگارش دقت شود)

نام‌خانوادگی نویسنده، حرف ابتدای نام نویسنده.، سال. عنوان مقاله. نام کامل نشریه (ایتالیک)، دوره(شماره)، شماره صفحه.

Author, Initials., Year. Title of article. Full Title of Journal (Italic), Volume number(Issue / Part number), Page numbers.

مثال برای منابع فارسی: رحمانی، س. و صفدری‌رنجبر، م.، ۱۳۹۹. درونی‌سازی پنجره‌های فرصت با هدف همپایی فناورانه مبتنی بر گذار پایدار: توربین‌های بادی در ایران. مدیریت نوآوری، 9(4)، 7-34.

مثال برای منابع انگلیسی:

Boretti, A. 2020., COVID-19 effect on the research-innovation-commercialisation phenomena. International Journal of Research, Innovation and Commercialisation, 3(1), 73-82.

 • دیگر منابع:

محتوای منتشرشده در وبسایت‌ها:

Author or corporate author, Year. Title of document. [online] Place: Producer/Publisher. Available at: include web site address/URL [Accessed date].

مثال: ایرنا، ۱۳۹۹. کرونا و فرصت خودنمایی مهارت‌های نوپا به جامعه. [آنلاین] خبرگزاری جمهوری اسلامی. دسترسی در:  www.irna.ir/news/84109309[۲۵ خرداد ۱۴۰۰].

 

گزارش سازمان‌ها:

Authorship/Organisation, Year. Full title of report. Place: Publisher.

مثال:

OECD, 2020. Science, technology and innovation in times of Covid-19: What policy responses for the recovery?. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

 

 

۱۰- نحوه درج شکل‏ها، جدول‏ها، فرمول‏های ریاضی

شکل‏ها و جدول‌ها باید به صورت واضح و با توضیحات کافی و داخل همان کادر متن در مقاله درج شوند و با سطرهای قبل و بعد فاصله کافی داشته باشند. لازم است در متن مقاله به شکل یا جدول مورد استفاده اشاره شود. شکل‌ها و جدول‌ها به‌صورت وسط‌چین در متن قرار می‌گیرند. عنوان شکل در زیر آن نوشته می‌شود و عنوان جدول در بالای آن. شماره شکل‌ها و جدول‌ها داخل هلالین(پرانتز) درج می‌شود. شکل‌ها باید خوانا بوده و از کیفیت لازم برخوردار باشند. اگر از شکل‏های منابع دیگر در مقاله خود استفاده می‏کنید، ضروری است که به آن منابع (در متن و در بخش منابع) ارجاع دهید. شکل (۱) نمونه‏‌ای از چگونگی تنظیمات و توضیحات لازم برای یک شکل را نمایش می‏‌دهد.

 

روابط ریاضی بهتر است به وسیله ابزار Equation Editor موجود در نرم‌افزار Word نوشته شود. توضیحات تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای جدید در روابط، چنانچه پیش از آن توضیح داده نشده‏اند، باید بدون فاصله بعد از رابطه بیان شوند. اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعریف در ادامة متن زیاد است، از فهرست علائم در بخش ضمائم استفاده یا به صورت فهرست در زیر رابطه تعریف شود.

 

توجه: نویسنده در صورت پذیرش مقاله، ملزم خواهد بود تا تمام شکل‌ها و نمودارها ( و در صورت لزوم فرمول‌ها) را در قالب فایل عکس با کیفیت تهیه و جداگانه ارسال نماید.

 

11- نوع و اندازه قلم های مورد استفاده در بخش‏های مختلف مقاله

در جدول (1) نوع و اندازه قلم‌های مورد استفاده در بخش‏های مختلف مقاله درج شده است.

جدول (1): اندازه و نوع قلم‌ها

 

 

12- آخرنویس‌ها

در داخل مقاله به هیچ عنوان نباید پانویس (footnote) وجود داشته باشد. به جای پانویس از آخرنویس (endnote) استفاده شود.

 

13- پیوست‌ها

محل قرار گرفتن پیوست‌ها، پس از بخش منابع و آخرنویس‌ها است. موضوعات مرتبط با متن مقاله که در یکی از گروه‌های زیر قرار می‏‏‏‌گیرند، در بخش پیوست‌ها آورده می‌شوند:

 • داده و اطلاعات نمونه(ها)ی مورد مطالعه (Case Study) چنانچه طولانی باشند،
 • مجموعه کدگذاری‌ها و تحلیل مضمون در پژوهش‌های کیفی،
 • نتایج کارهای دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشد،
 • مجموعه تعاریف متغیرها و پارامترها (فهرست علائم)، چنانچه طولانی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد.

پیوست‌های طولانی می‌توانند در قالب فایل‌های مستقل در سامانه نشریه بارگذاری شوند. این فایل‌ها به صورت جداگانه در کنار متن مقالات در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد.

 

14- عنوان، چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی

عنوان، چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی در انتهای مقاله و در یک صفحه مستقل درج شود.

 

Article Title (Times New Roman, 14 pt)

First Author1*, Other Authors (Times New Roman, 10 pt)

1- First Author’s affiliation.\ Corresponding Author: E-mail (Times New Roman, 9 pt)

2- Second Author’s affiliation (Times New Roman, 9 pt)

 

Abstract

The paper title, abstract and keywords should be translated into English. Basic instructions for the preparation of a paper for the Innovation Management Journal are presented. This document is itself an example of the desired layout and can be used as a template. The document contains information for all formats, type sizes, and typefaces in required styles, without need to define any. The English abstract is limited to 200 words in one or two paragraphs, and cannot contain equations, figures, tables, or references. It should concisely state explicitly the subject or the problem, what was done to solve it, how it was done, principal results, and their significance.

Keywords: Up to 10 keywords shall be provided as index terms.

 

توجه: عدم رعایت بندهای فوق که منجر به ایراد در صفحه‌آرایی یا ویراستاری گردد باعث طولانی شدن زمان ارایه گواهی پذیرش به نویسندگان خواهد شد. 

 

[1] Smith