نویسنده = سیدسپهر قاضی نوری
تعداد مقالات: 1
1. موج های سه گانه گذار در صنعت دفاعی ایران با نگاهی خاص به صنعت ضد زره

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-34

جواد وزیری؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدمحمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده