نویسنده = شاپور کرامت
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل توسعه‌ی توانمندی‌های فناورانه فضایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-75

شاپور کرامت؛ منوچهر منطقی؛ احمد جعفرنژاد


2. ارائه مدلی برای تحلیل ریسک اتحادهای راهبردی و فناورانه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 119-140

نیما مختارزاده؛ شاپور کرامت