نویسنده = حسین قدرتی
تعداد مقالات: 1
1. نگاه طیفی به علوم: راه‌حلی برای مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 34-62

محمدامین برادران نیکو؛ حسین قدرتی؛ آرش موسوی