کلیدواژه‌ها = مدلیابی معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


2. تحلیل نقش فن‌بازار در ایجاد و تقویت نوآوری در سازمان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 27-52

سید احمد کمالی؛ مسعود محمدپور