کلیدواژه‌ها = رویکرد پیکربندی
تعداد مقالات: 1
1. پیکربندی سازوکارهای کنترلی در شرکتهای نوآور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-32

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قر هچه؛ عیسی پریزادی