دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. تحلیل بن‌بست‌های تنظیم‌گری کسب‌وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران با چارچوب ائتلاف مدافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ میثم نریمانی