شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران/ تهران

3 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت/ دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

لزوم تکیه‌بر اقتصاد دانش‌بنیان و ارتباط قوی بین مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها با صنایع امروزه بر کسی پوشیده نیست. امروزه در ایران طیف وسیعی از فناوری های پیشرفته در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی توسعه می یابند که متأسفانه به‌ندرت تجاری‌سازی شده و یا به دنیای صنعت راه می یابند. از سویی دیگر در بسیاری از صنایع عموماً از فناوری‌های بالغ و یا از رده‌خارج برای تولید استفاده می‌شود که کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری را در پی دارد. سرریز فناوری از نهادهای پژوهشی به سمت صنایع می‌تواند این عدم تعادل را پوشش دهد. بدین منظور حمایت از انتقال فناوری‌های پیشرفته نظیر فناوری‌های فضایی، به سایر صنایع می‌تواند نقش اثرگذاری در رشد و اعتلای کشور داشته باشد؛ لذا این پژوهش در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری‌های فضایی در کشور است. در این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی با استفاده از مبانی نظری، مصاحبه با خبرگان و سپس مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM) انجام می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل «ارتباطات بین سازمانی»، «فقدان ساختار»، «مسئله وجود دره مرگ فناوری»، «مدیریت دانش»، «پایگاه دانشی از فناوری‌ها»، «نقص در اطلاع‌رسانی»، «نگاه میان‌رشته‌ای»، «قابلیت‌های ارتباط با حوزه دفاعی» و «فرار مغزها» بیشترین قدرت هدایتگری و نفوذ نسبت به دیگر عوامل دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the transfer and development of space technology in Iran

نویسندگان [English]

  • MRM Aliha 1
  • Seyed Shahabedin Shahebrahimi 2
  • Ali Bonyadi Naeini 3
1 Industrial Engineering Department, Iran university of science and technology
2 Iran University of Science and Technology/ Tehran
3 Faculty member at Progress Engineering Department, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

The need to rely on knowledge-based economics and the strong link between research centers, universities, and industries are not hidden from anyone today. Research centers and universities in Iran are mainly the origins of the development of a wide range of advanced technologies But unfortunately, these technologies are rarely commercialized. On the other hand, in many industries, mature technologies or out-of-class technologies are generally used for production, which leads to reduced productivity and competitiveness. Technology spillover from research institutions to industries can cover this imbalance. In this regard supporting the transfer of advanced technologies like space technologies to other industry sectors can be very impactful in the country's development, Therefore, the purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the transfer and development of space technology in Iran. In this research, the factors affecting the transfer and development of space technology are identified using literature and interviews with experts; and then Interpretive structural modeling (ISM). The results of this study show that the factors of "inter-organizational communication", "lack of structure", "technology death valley", "knowledge management", "knowledge-base of technologies", "lack of information spread", "interdisciplinary view", " "Defense-related capabilities" and "brain drain" have the most guidance and influence amongst the other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Technology
  • Technology Transfer
  • Technology Development
  • Space