انتخاب استراتژی‌های مناسب برای تأمین مالی نوآوری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار-گروه مالی و بانکداری-دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی-تهران-ایران

2 استادیار-گروه مالی و بانکداری-دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی- گروه مالی و بانکداری- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران

چکیده

در راستای بهبود بهره‌وری، رقابت‌پذیری و حمایت از تأمین مالی بخش خصوصی، این پژوهش به دنبال انتخاب استراتژی‌های مناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی به عنوان یکی از نهادهای مالی نوین در تأمین مالی شرکت‌های خصوصی با حجم منابع تحت مدیریت قابل توجه در ایران است. در این پژوهش با تمرکز بر مراحل مختلف چرخه عمر این صندوق‌ها شامل چهار مرحله تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت و خروج، استراتژی‌های مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، رشدی، تملک اهرمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های درمانده بررسی شده است. در این راستا با مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش و هم‌چنین نمونه‌های موجود، ابتدا استراتژی‌های رایج در هر مرحله از چرخه عمر این صندوق‌ها تعریف و سوالات پرسشنامه با استفاده از روش دلفی طراحی شده است و در نهایت در قالب پرسشنامه ساختاریافته مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری، استراتژی‌های مناسب با شرایط حاکم بر این نهاد مالی نوپا در کشور طی مراحل چهارگانه چرخه عمر شامل تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت و خروج صندوق‌ها تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selecting the appropriate strategies for innovation financing in private equity funds

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hashem Botshekan 1
  • Mohammad Mahdi Bahrololoum 2
  • Ghazal Alborzian 3
1 Associate Professor-Finance and Banking Department-Management and Accounting Faculty-Allameh Tabatabaee University-Tehran-Iran
2 Assistant Professor- Finance and Banking Department,-Management and Accounting Faculty- Allameh Tabatabaei University-Tehran-Iran
3 Postgraduate of Master of Finance-Finance and Banking Department- Management and Accounting Faculty-Allameh Tabatabaei university- Tehran-Iran
چکیده [English]

In order to improve productivity, competitiveness and support the financing of the private sector, this study seeks to select appropriate strategies of venture capital and private equity funds as one of the new financial institutions in financing private companies with a significant amount of resources under management in Iran. In this research, focusing on the various stages of the life cycle of these funds, including four stages of fundraising, investing, managing and monitoring and exit, various strategies of private equity funds including venture capital funds, growth equity funds, leverage buyout funds and distressed funds have been examined. In this regard, by studying the background of the research as well as available samples, first, the common strategies at each stage of the life cycle of these funds are defined and the questions of the questionnaire are designed using the Delphi method and finally considered by the experts in the form of a structured questionnaire. After analyzing the data through statistical tests, appropriate strategies with the ruling conditions of this fledgling financial institution in the country during the four stages of the life cycle, including fundraising, investing, managing and monitoring and exit explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Equity Fund
  • Venture capital fund
  • Fundraising stage
  • Investing stage
  • Managing and Monitoring stage
  • Exit stage