نویسنده = منوچهر منطقی
تعداد مقالات: 5
3. ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-52

سیدعباس دادور؛ منوچهر منطقی؛ ابوالفضل باقری


4. بررسی عوامل موفقیت بنگاه‌های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعه موردی شبکه شرکت‌های نانو فناوری کشور)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-44

منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ بنیامین مشیری