نویسنده = غلامرضا هاشم زاده
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل جمع سپاری فراکتالی به کمک تکنیک ارزیابی اثرات سریع و مدل چهار سطحی کانونی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-126

حسین ممتاز؛ غلامرضا هاشم زاده؛ اصغر مشبکی؛ کیامرث فتحی هفشجانی