سرمقاله: راهکارهای بهبود ضریب تاثیر مقالات علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

سرمقاله حاضر، به نویسندگان می­ گوید که چگونه ضریب تاثیر مقاله خود را به میزان چشمگیری بهبود بخشند. اگرچه این سرمقاله، به طور خاص برای نشریه تکنویشن  نوشته شده، اما بسیاری از نکات مطرح شده در آن، برای سایر نشریات نیز مفید و قابل استفاده هستند. با وجود اینکه ارزش علمی هر مقاله، منحصر به فرد می باشد، اما بهترین راه نشان دادن این ارزش به مخاطبان، برای همه مقاله ها یکسان است و این سرمقاله تلاش دارد تا چنین روشی را معرفی کند.

عنوان مقاله [English]

Improving Impact of Research Papers

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi 1
  • Hamed Esfandi 2
1 Iran University of Science and Technology
2 Iran University of Science and Technology
Linton, J.D. 2012.How to Get Your Papers Rejected (or not). Technovation, 32(1), pp.6-8.
Linton, J.D. 2009. Reviewing: the Unsung Heroes of Excellent Journals and Publications. Technovation, 29(1), pp.1–4.
Sun, H. & Linton, J.D. 2014. Structuring Papers for Success: Making Your Paper More Like a High Impactpaper than a Deskreject. Technovation, 34(10), pp. 571–573.