اهداف و چشم انداز

اهداف:

1- انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در زمینه مدیریت نوآوری
2- دستیابی به سطح کیفی مورد تأیید نهادهای علمی داخلی (ISC) و بین‌المللی (ISI)
3- توسعه شبکه تعاملی (مجازی و حقیقی) میان اندیشمندان و محققان حوزه‌های مدیریت نوآوری و ارتباط دانشگاه و صنعت در سطوح ملی و بین المللی
4- ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه­ های نو در مدیریت نوآوری و توسعه آن­ ها از طریق نشر آثار محققان
5- کمک به ارتقاء سطح پژوهش و شتاب بخشی به جریان فکری و تولید و نشر علم در زمینه مدیریت نوآوری
6- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای پژوهشگران جهت استفاده از به ­روزترین تحقیقات علمی و نظریه­ پردازی­ ها دنیا در زمینه مدیریت نوآوری
7- تقویت زیرساخت علمی مناسب جهت ارتقای دانش مدیریت نوآوری از طریق:

  •     تسهیل، انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات پژوهشگران و کارشناسان
  •     ارائه اطلاعات صحیح و دقیق
  •     طرح و تبیین سیاست‌ها در کنار بیان اصولی و منطقی دیدگاه‌ها

8- ترویج و توسعه فرهنگ مدیریت نوآوری