اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه، در زمینه اصول اخلاقی انتشار از قوانین و روندنامه‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند و تمامی توضیحات درج شده در این صفحه، از وب سایت این کمیته استخراج شده است.

 

انتشار یک مقاله در یک نشریه عملی-پژوهشی، یکی از اجزای اساسی توسعه یک شبکه منسجم و مورد احترام دانش است. این خود انعکاسی از کیفیت فعالیت نویسندگان و موسساتی است که آن ها را پشتیبانی می ­نمایند. مقاله­ هایی که توسط نظرات خبرگان مورد ارزیابی قرار می­ گیرند، متضمن روش علمی هستند، بنابراین بسیار مهم است که در مورد هنجارهای رفتار اخلاقی در این زمینه، بین تمام بخش های درگیر در فرآیند انتشار یعنی: نویسنده، سردبیر، داور، ناشر و جامعه مخاطب، توافقی وجود داشته باشد.

 

1- مقاله ارسالی یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه ای به چاپ رسیده یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد و در صورت پذیرش در مجله نباید در جای دیگری ارائه یا چاپ شود.

2- تهیه مقاله باید عاری از هرگونه کژکارکردی، عمل غیراخلاقی و خلاف هنجارهای علمی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، سرقت علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران،  یا در بیان نتایج تحقیق باشد. در صورتی که اعضای هیئت تحریریه در خصوص رعایت امور اخلاقی پرسشی داشته باشند، نویسنده تعهد به پاسخگویی و حق دفاع به حکم شواهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع دارد.

3- فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی نامرتبط ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و اسامی سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شود و نویسنده اصلی مقاله لازم است به وجود نام و اطلاعات تمام نویسندگان و عدم وجود نام غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.

4- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمام افرادی که به آن دسترسی دارند، شامل سردبیر، اعضای تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه محرمانه است و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

5- مقالات ارائه شده توسط نویسندگان لازم است  کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله باشد و در صورت استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. 

6- تصمیم گیری درباره مقالات زیر نظر هیئت تحریریه و از طریق  تعیین داوران حایز شرایط  صورت می گیرد.

7- داوری تمام مقالات دریافتی توسط چند داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام می شود. نظرهای داوران پس از جمع بندی به نویسنده  اعلام می شود.

8. استفاده از نتایج تحقیق سایرین باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

9-  اعضای هیئت تحریریه نباید در تصمیم گیری درباره آثار و مقالات خود مشارکت داشته باشند

10- فرایند داوری، قلب موفقیت انتشارات علمی است. دبیرخانه، در راستای انجام درست و عادلانه فرآیند داوری، متعهد است تا به جامعه علمی در تمام وجوه انتشار اخلاقی کمک کند و تا حد امکان تلاش خود را برای شناسایی و برخورد با موارد تخلف مانند دزدی ادبی، رداندنسی، حذف نویسنده یا اضافه کردن یک نویسنده به ناحق برخورد نماید.

 

وظایف سردبیران:

 

 • تصمیم گیری در زمینه انتشار مقاله
 • برخورد عادلانه در فرآیند داوری
 • رازداری و امانت داری
 • افشاگری در زمینه تخلفات صورت گرفته از سوی نویسندگان خاطی و تضاد منافع
 • مشارکت و همکاری برای تحقیق و تفحص در زمان بروز تخلفات نشر

 

 

وظایف داوران:

 

 • بررسی دقیق و تسهیل تصمیم­ گیری برای سردبیر با اشاره به نقاط قوت و ضعف اساسی (تصمیم سازی)
 • چالاکی و پاسخگویی سریع
 • امانت­داری و رازداری
 • رعایت بی­طرفی و واقع­ گرایی
 • تصدیق مراجع مورد استفاده
 • افشاگری تخلف مشاهده شده و تضاد منافع

 

 

وظایف نویسنده:

 

1- گزارش کردن استاندارها

2- دستیابی و ثبت داده ها

3- اصالت و اجتناب از دزدی ادبی

4- انتشار چندگانه، حشو آمیز و همزمان

5- پایبندی و وفاداری به منابع

6- تالیف مناسب مقاله

7- رعایت حقوق انسان­ ها، محیط زیست و ریسک ها

8- افشاگری در صورت بروز تخلف و تضاد منافع

9- گزارش خطاهای بنیادی در فعالیت­ های منتشر شده نشریه

 

وظایف منتشرکننده:

 

ما متعهد هستیم تا مطمئن شویم که مواردی مانند تبلیغات، بالا رفتن احتمال چاپ مجدد یا سایر عواید تجاری، هیچ تاثیری بر تصمیم هیئت تحریریه در پذیرش مقالات نداشته باشد. ما با سایر منتشرکنندگان و سازمان های صنعتی و پژوهشی، ارتباط نزدیکی داریم تا استانداردها را بر اساس تجربیات برتر در زمینه موضوعات اخلاقی، خطاها و استردادها داریم و آماده فراهم کردن شرایط بررسی حقوقی و رایزنی در صورت لزوم می­ باشد.

 

آشکارسازی دزدی ادبی:

 

فرایند داوری، قلب موفقیت انتشارات علمی است. دبیرخانه، در راستای انجام درست و عادلانه فرآیند داوری، متعهد است تا به جامعه علمی در تمام وجوه انتشار اخلاقی کمک کند و تا حد امکان تلاش خود را برای شناسایی و برخورد با موارد تخلف مانند دزدی ادبی، رداندنسی، حذف نویسنده یا اضافه کردن یک نویسنده به ناحق برخورد نماید.

 

 

 

درخت­های تصمیم ­گیری:

 

 • شکایت در زمینه تالیف
 • شکایت های مربوط به دزدی ادبی
 • انتشار مجدد، نسخه برداری یا انتشار چندگانه/ ارسال همزمان مقاله برای چند نشریه
 • اختلاص نتایج تحقیق
 • ادعاهای در زمینه خطاها و کلاهبرداری های تحقیق
 • نقض استاندارهای تحقیق
 • تضاد منافع افشا نشده
 • جانبداری داور یا فعالیت رقابت گونه مضر توسط داور
 • برای نویسنده ملاحظه کردن مقاله منتشر شده
 • برای نویسنده، ملاحظه دزدی ادبی مشکوک در مقاله ارسال شده

 

 

 

تالیف مقاله:

 

تالیف و تصنیف باید محدود به آنهایی شود که یک دانش افزایی قابل توجه در زمینه مفهوم، طراحی، اجرا یا تفسیر یک مطالعه گزارش شده انجام داده اند. تمام کسانی که مشارکت قابل توجهی داشته اند باید به عنوان همکار نویسنده درج گردند. چنانچه افراد دیگری باشند که در زمینه های دیگری در این پروژه مشارکت داشته اند باید در قسمت سپاسگذاری ام آن ها درج شود.

نویسنده مسوول باید مطمئن شود که تمام همکاران مقتضی و سایر همکاران مقاله را دیده باشند و آخرین نسخه ارسالی برای نشریه را مورد تایید قرار داده باشند و همچنین از ارسال مقاله باخبر باشند.

 

 

 

 

 

تغییر در مولفان:

 

این سیاست در مورد اضافه کردن، پاک کردن و یا جابجا کردن جایگاه اسامی مولفان در مقاله پذیرفته شده صحبت می کند.

پیش از آنکه مقاله پذیرفته شده به صورت آنلاین منتشر گردد.:

درخواست های مربوط به اضافه کردن، پاک کردن، یا جابجاکردن اسامی نویسندگان باید برای مدیر نشریه از طریق نویسنده مسوول ارسال شودو باید شامل موارد زیر باشد:

1- دلیل تغییر

2- تایید سایر نویسندگان از طریق (نامه، فاکس یا ایمیل) مبنی بر موافقت آن ها در مورد ایجاد تغییرات.