فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات در فصلنامه مدیریت نوآوری

 1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفاً جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به‌دقت مطالعه کنید و مقاله را به‌طور دقیق بر اساس راهنمای موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
 2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولاً یک هفته به طول خواهد انجامید.

 فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 • اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
 • اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
 • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
 • پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
 • اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن؛
 • داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله؛
 • قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار؛
 • اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص شدن شماره صفحات؛
 • انتشار نسخه نهایی مجله بر اساس برنامه زمان‌بندی؛

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.