داوران

 

نام داور

سمت / سازمان

آزاد، سیدمحسن

دکتری دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه امیرکبیر تهران

آقاجانی، حسنعلی

عضو هیئت علمی,استاد، مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری،دانشگاه مازندران

ابوالحسنی، زهرا

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

ابوجعفری، روح الله

عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران

احمدی زاد، آرمان

استادیار گروه مدیریت دانشگاه کردستان

اسدی فرد، رضا

پژوهشکده مطالعات فناوری

افشاری مفرد، مسعود

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

باقری، ابوالفضل

دانشگاه

بختیار، آسیه

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

برادران، محمدعلی

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه

بشارتی راد، زهره

مرکز توسعه نوآوری‌های انرژی برق، مرکز توسعه فن آوری نیرو

بندریان، رضا

گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

جلالی، سید حسین

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چاپرک، علی

دانشگاه تهران

حاجی غلام سریزدی، علی

پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه صنعتی شریف

حافظی، رضا

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

حسنی، علی اکبر

دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

حسنی پارسا، مجید

پژوهشکده مطالعات فناوری

حسینی، سید جعفر

استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری

حیرانی، حسین

معاونت خط مشی‌گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی

خادمی، محمد

استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری

خالدی، آرمان

دانشگاه تربیت مدرس

خدایاری، علی

 

خوشنویس، یاسر

دانشگاه صنعتی شریف

خیاطیان، محمد صادق

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

ذاکری، امیر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

رحمانی، سوما

دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

ردایی، نیلوفر

دانشگاه علامه طباطبائی

رمضانی، صدیقه

دانشگاه علامه طباطبائی

ستوده، هاجر

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

سعدآبادی، علی اصغر

استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

سلطان زاده، جواد

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

سلطانی، علی محمد

عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فناوری

سمندرعلی اشتهاردی، مژگان

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

سوزن چی، ابراهیم

دانشگاه صنعتی شریف

شجاع، فرزانه

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

شجاعی، سیدمحمدحسین

پژوهشکده مطالعات فناوری

شفیعی نیک آبادی، محسن

عضو هیئت علمی و مدیرگروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

شهسواری، امیر

گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

صارمی، محمدصادق

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

صفدری رنجبر، مصطفی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

صفردوست، عاطیه

کارشناس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری

صلواتی، بهرام

محقق پسادکترا، کارگروه بازار کار اندیشکده حکمرانی شریف

صمیمی، علی

دانش‌آموخته دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران

ضرغامی، حمیدرضا

استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

طاهری، سید امین

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

عطارپور، محمدرضا

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

علیزاده، پریسا

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

غریبی، جلیل

مدیر تجاری سازی و خدمات فنی تخصصی  پارک علم و فناوری استان سمنان، شاهرود

فاطمی، سیده زهرا

استادیار موسسه آموزش عالی تابران خراسان رضوی مشهد

فرتاش، کیارش

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

فرخی، مجتبی

عضو هیئت علمی دانشگاه راغب اصفهانی

فرنودی، صنم السادات

دانشگاه علوم و تحقیقات

قاضی نوری، سید سروش

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

قدیری، امیر

دانشگاه تهران

قربانی، امیر

دانشگاه شهید بهشتی

کارگرشهامت، بهمن

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

کریم میان، زهره

دانش‌آموخته دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

کشتکار هرانکی، مهران

عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

کنعانی، مهدی

دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

کوثری، سحر

استادیار گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مجیدپور، مهدی

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محسنی کیاسری، مصطفی

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

محمد داودی، امیر حسین

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ساوه

محمدی، یونس

دانشگاه تربیت مدرس

محمودی، مریم

دانشگاه فردوسی مشهد

مزارعی، سیدحامد

دانشگاه تهران

مشایخ، جواد

پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

ملکی فر، فرخنده

دانشگاه علامه طباطبائی

منجم زاده، سید سعید

مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

موسی زاده موسوی، سید محمد

دانشگاه تهران

میرعمادی، طاهره

مدیر گروه سیاستها و راهبردها سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ناصری جزه، محمود

دانشگاه علامه طباطبائی

نامداریان، لیلا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نریمانی، میثم

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری

نصری، شهره

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نصیری، حامد

دانشگاه علامه طباطبایی

نقی زاده، رضا

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نوروزی، حسین

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

نوروزی، خلیل

دانش آموخته دکترای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

نوروزی، عفت

پژوهشکده مطالعات فناوری

نوروزی، ناصر

مرکز رشد مقدماتی شهرک علمی تحقیقاتی أصفهان، اصفهان

نوری، بهروز

پژوهشگر پژوهشگاه نفت

هرندی، عطاءاله

دانشگاه علامه طباطبائی

یزدی، نجم الدین

پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف