درباره نشریه

 

نشریه مدیریت نوآوری، نشریه ای علمی-پژوهشی است که در زمینه مطالعات مربوط به حوزه مدیریت نوآوری از ابتدای سال 1391، زیر نظر انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران منتشر می شود. از جمله مهمترین اهداف این نشریه می توان به ترویج و توسعه فرهنگ مدیریت نوآوری، کمک به ارتقاء سطح پژوهش و شتاب بخشی به جریان فکری و تولید و نشر علم در این زمینه و فراهم کردن بستری برای تبادل تجریبات و انتشار بروزترین دستاوردهای علمی حوزه مدیریت نوآوری در سطح بین المللی، اشاره نمود. گواهی اعتبار علمی-پژوهشی این نشریه در تاریخ 1391/4/24 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این نشریه اعطا شده است. این نشریه از کلیه مقالات علمی که حاصل یک پژوهش علمی (به ویژه پژوهش های کیفی روش‌مند) در زمینه های مختلف مربوط به موضوع مدیریت نوآوری باشند استقبال می نماید. ارجاع به منابع بروز، مرور ادبیات نظام مند به گونه ای که طیف مناسبی از مباحث مربوط به موضوع مقاله پوشش داده شود از اهمیت به سزایی برای نشریه برخودار است. همچنین ارائه تحلیل های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی می گردد.