راهنمای نگارش مقاله

توضیحات الزامی برای نگارش مقاله: برای دانلود فایل pdf کلیک نمایید.

نکات مهم:
1) علاوه بر ذکر منابع در متن مقاله (مطابق با دستورالعمل فایل PDF بالا) برای پذیرش نهایی مقاله لازم است منابع فارسی، به انگلیسی ترجمه شوند. پس از ترجمه منابع به انگلیسی، همه منابع (شامل منابع انگلیسی قبلی و منابع ترجمه‌شده جدید)  به ترتیب حروف الفبا در قالب یک «فایل مستقل» در سامانه بارگذاری گردد. لازم است این فایل در هنگام ارسال مقاله جدید، در بخش «اضافه کردن فایل‌ها» به همراه سایر فایل‌های الزامی مقاله بارگذاری شود.

در مورد مقالات، برای ترجمه منبع می‌توان از صفحه انگلیسی نشریه‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده، استفاده نمود.

در انتهای هر منبع عبارت [In Persian] درج شود. برای نمونه:

Mehregan M., 2012. Data Envelopment Analysis Quantitative Models in Organizational Performance Evaluation. Tehran: Ketab-e-daneshgahi [In Persian].

2) در هنگام ثبت حساب کاربری و ورود مشخصات نویسندگان، در تکمیل اطلاعات و تطابق آن با فایل‌های بارگذاری‌شده دقت گردد. از آنجا که هنگام انتشار مقاله، اطلاعات از این بخش فراخوانی می‌شود و هرگونه ایراد منجر به مشکلات صفحه‌آرایی و تحمیل هزینه‌های اضافی در انتشار مقاله می‌گردد؛ علی‌رغم رایگان بودن فرایند انتشار مقاله در این نشریه، هزینه اصلاح موارد مذکور از نویسندگان اخذ خواهد شد.