مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن

نویسندگان

1 پردیس البرز دانشگاه تهران

2 گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد؛دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران

چکیده

شرکت‌های کوچک صنعت برنامه‌های کاربردی که زیرمجموعه صنعت نرم‌افزار است، می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما علی‌رغم وجود توانمندی‌های فنی، توسعه‌دهندگان این برنامه‌ها نمی‌توانند در تجاری‌سازی محصولات و کسب درآمد کافی موفق عمل کنند. هدف از این مطالعه، شناسایی مدل مفهومی تجاری‌سازی محصولات این شرکت‌هاست. در این مطالعه، با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی بسط‌یافته، عملکرد 12 شرکت توسعه‌دهنده برنامه کاربردی مستقر در تهران که در دوره زمانی بهمن 96 تا بهمن 97 حداقل یک برنامه کاربردی در پایگاه کافه‌بازار منتشر کرده‌اند، مطالعه شد. با بررسی و تبیین ابعاد فعالیت‌ها، محرک‌ها، ظرفیت-های درون‌‌سازمانی و برون‌سازمانی و عملکرد تجاری‌سازی و شناخت روابط آنها، مدل مفهومی تجاری‌سازی در این شرکت‌ها ارائه شد. سپس، با تطبیق یافته‌ها با چهار مورد از این موارد، مدل به‌دست آمده تحت آزمون قرار گرفت. شناسایی ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی، توجه به پورتفوی پروژه‌های تجاری‌سازی و تأکید بر تغییر مسیر تجاری‌سازی بر اساس فرصت‌های جدید یا چالش‌ها و مسائل رخ داده در طول زمان، از نوآوری‌های این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Commercialization Model for small software firms- case study: application developers

نویسندگان [English]

  • shahab eshraqi 1
  • reza bandarian 2
  • mehdi mohammadi
  • Shaban Elahi 3
1 university of tehran
2 Commercialization and Business Development Department, Technology Management Division, Research Institute of Petroleum Industr
3 Department of information technology management,faculty of management and economics,Tarbiat Modares university,Tehran,Iran
چکیده [English]

Small firms in the mobile application industry, a subsidiary of the software industry, can play a significant role in the economy of the country. Despite the technological capabilities, they are not successful in commercializing their products and earn adequate money. The purpose of this study is to identify the conceptual model of commercialization in these firms. In this study, by studying 12 firms, some successful and some unsuccessful, in an extended-multi case study the concepts required for commercialization including the dimensions of activities, drivers, internal and external capacities, and performance of the commercialization, and their relationship were discovered and the final conceptual model was presented. Then, in addition, to survey this model through questionnaires from interviewers, the developed conceptual model was tested on four cases. Identifying the internal and external capacities, attention to the portfolio of commercialization projects, and to emphasize on changing the commercialization paths based on the new opportunities or challenges and problems, are the main contributions of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • innovation
  • small firms
  • software industry