شناسایی شکاف ها و فرصت های فناوری های برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

شناسایی شکاف ها و فرصت ها در حوزه های مختلف فناوری جایگاه ویژه ای دارد. این فرایند در مباحثی همچون بحران جهانی انرژی و نیز مشکلات زیست محیطی موجود همچون گرمایش زمین، گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا و غیره از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مثل سیستم های برق خورشیدی بعنوان روش جایگزین سوخت های فسیلی با توجه به هزینه های پایین حفظ و نگهداری، عدم نیاز به مواد سوختی و عدم وابستگی به برق شهری ، بیشتر احساس می شود. نگاه ویژه به فناوری برق خورشیدی به عنوان فناوری نوین و نقش اهمیت آن در تحقیقات اخیر، ضرورتی که می تواند شناسایی نوآوری های این فناوری را توجیه کند. در مطالعه حاضر تمامی اسناد ثبت اختراع بین المللی پایگاه ثبت اختراع آمریکا (USPTO) به عنوان جامعترین پایگاه ثبت اختراع، در حوزه برق خورشیدی طی سال های 1985 تا 2016 شناسایی شد. با استفاده از نظر خبرگان این حوزه ، متن کاوی و تحلیل خوشه ای این اسناد ثبت اختراع، حوزه های تحقیقاتی مدنظر مخترعان، شکاف های پژوهشی و نیز فرصت های تحقیقاتی نوآورانه شناسایی گردید. نتایج این پژوهش می تواند در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری جدید در بخش تحقیق و توسعه در فناوری برق خورشیدی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify gaps and opportunities for Photovoltaic technologies using content analysis of patent documents

نویسندگان [English]

  • Zohreh Bayanloo 1
  • habib zare ahmadabadi 2
1 Yazd University
2 Assistant Professor in Department of Industrial Management ,University of Yazd
چکیده [English]

Identify gaps and opportunities in various fields of technology has special place. The process on issues such as global energy crisis and exist environmental problems, such as global warming , greenhouse gases, air pollution , etc... will be more important. It is felt, the use of renewable energy source such as photovoltaic system as an alternative of fossil fuels due to lower maintenance costs, no need for fuel and no dependence on AC power. Looking specifically to photovoltaic technology as a new technology and its important in recent research , need that could justify future study innovations this technology. In this study all international patent of United state Patent and Trademark Office (USPTO) as largest patent database during 1985 to 2016 were identified in the field of photovoltaic. With the use of expert in this field, text mining and clustering analysis of these patents, were identify invertor considered research areas , research gaps and innovational research opportunities. The result of this study will be useful to identify opportunities for investment in research and development in photovoltaic technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Opportunities
  • Innovation
  • Patent document
  • Photovoltaic
  • K-means Clustering
Abbas, A., Zhang, L., & Khan, S. U, 2014. A literature review on the state-of-the-art in patentanalysis. World Patent Information, 30 (1), pp.3-13.
Baloglu, S. & Assante, L.M ,1999. A content analysis of subject areas and research methods used in five hospitality management journals, Journal of Hospitality and Tourism Research, Volume 23, pp.53–70.
Blackman, M, 1995. Provision of patent information: a national patent office perspective, World Patent Information, 17 (2), pp.115-123.
Choi, J. & Hwang,Y, 2013. Patent keyword network analysis for impovering technology development efficiency,Technological Forecasting & Social Change. TFS-17787 No13.
Chen, Y.-H., Chen, C.-Y. & Lee,S.-C., 2011. Technology forecasting and patent strategy of hydrogen energy and fuel cell technologies, Technological Forecasting & Social Change, Volume 36, pp.6957-6969.
Daim, T., Rueda, G., Martin, H. & Gerdsri, P., 2006. Forecasting emerging technologies: Use of bibliometrics and patent analysis,Technological Forecasting & Social Change, Volume 73, pp.981–1012.
Day، J.-D. & H.-C. Lai , 2009. A study on the development of auto-stereoscopic 3D display- Based on patent analysis, Technovation, Volume 5, pp.1-9.
Fleisher، C. S. & B. Bensoussan, 2002. Strategic and Competitive Analysis: Methods and Techniques for Analyzing Business Competition, Prentice Hall.
Neuhusler, P., Rothengatter, O. & Frietsch, R., 2011. Patent applications-structures, trends and recent developments, Berlin: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI.
Huang، Z.، Chen، , H., Yip, A., Ng, G., Guo, F., Chen, Z.-K. & Roco, M.C., 2003. Longitudinal patent analysis for nanoscale science and engineering: country institution and technology field, Journal of Nanoparticle Research,  5(3-4), pp.333-363.
Kamal, K.K. & Kumar, A., 2011. Strategic Human Resource Management Content in the Annual Report of Companies: An Analysis through Text Mining, Indore Management Journal, 2 (4), pp 15-26.
Lee, C., & Park, Y, 2009. Monitoring the evolutionary patterns of technological advances based on the dynamic patent lattice: A modified formal concept analysis approach, In Proceedings of the Ninth International Conference on Electronic Business Macau.
Luthra, S., 2011. Innovation in air pollution control systems: A patent map analysis. Sweden: Chalmers University of Technology.
Noh, Y., Jo, Y. & Lee, S., 2015. Keyword Selection and Processing Strategy for application text mining to patent analysis, Expert Systems with Applications: An International Journal, 42(9), pp.13-24.
Santo, M., Coelho, G. M., Dalci, M. & Filho, L.F., 2006. Text mining as a valuable tool in foresight exercises: A study on nanotechnology, Technological Forecasting & Social Change, 73(8), pp.1013–1027.
Shih، M.-J., Liu, D.-R. & Hsu, M.-L., 2010. Discovering competitive intelligence by mining changes in patent trends. Volume (37), pp.2882–2890.
Suzuki، S.-I, 2011. Introduction to Patent Map Analysis. Japan Patent Office, Asia Pacific Industrial Property Center.
Taduri, S, 2010. Application of patent networks to information retrieval: A preliminarystudy study, Retrieved October 5, 2015, from: http://snap.stanford.edu/class/cs224w-2010/proj2010/20_final_report.pdf.
Trappey, C.V., Wu, H.Y., Taghaboni-Dutta, F., Trappey, A.J.C., 2011. Using patent data for technology forecasting: China RFID patent analysis,  Advanced Engineering Informatics, Volume 25, pp.53-64.
Tseng, Y.-H., Lin, C.-J., Lin, Y.-I., 2007. Text mining techniques for patent analysis. Information Processing and Management, Volume  43, pp.1216–1247.
Tseng, F., Hsieh, Ch., Peng, Y. & Chu, Y., 2011. Using patent data to analyze trends and technological strategies of the amorphous silicon thin-film solar cell industry, Technological Forecasting & Social Change, pp.332-345.                                                                                                                  
WIPO,  2010. WIPO Guide to Using Patent Information. Available at: www.wipo.int.
Yu، W.-D. & Lo, S.-S., 2009. Patent analysis-based fuzzy inference system for technological strategy planning, Advanced Engineering Informatics, Volume 18, pp. 770-776.
Zheng, W., Kankaanranta, J. & Suominen, A., 2012. Morphological Analysis of Technologies using Multidimensional Scaling, Journal of Business Chemistry, Volume  9, pp.147-160.
تیمورپور، بابک؛ سپهری، محمدمهدی و لیلا پزشک ،1388، روشی نوین برای دسته‌بندی هوشمند متون علمی (مطالعه موردی مقالات فناوری نانو متخصصان ایران)، فصلنامه سیاست علم‌وفناوری، شماره 2، صص 14-1.
زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیا، محمدصالح و سید محمدتقی المدرسی، 1389، بررسی روند پژوهشهای مهندسی صنایع، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.
کریمی‌فرد ، حسن ،1389، بررسی تکامل آینده پژوهی علم و تکنولوژی در گذر زمان، مجله راهبرد یاس، شماره 22، صص 285-267.