دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، اسفند 1395، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی

صفحه 1-18

زهرا یوسفی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته

صفحه 19-54

بهمن حاجی پور؛ علیرضا موتمنی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


آمادگی آینده بنگاه: ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی

صفحه 125-153

امیر قدیری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ مهدی محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ امیر ناظمی