نویسنده = سید سروش قاضی نوری
تحلیل ترکیب تیم‌های کارآفرین در نوآفرین‌ها با استفاده از روش فراترکیب

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 115-151

حسین رحمان سرشت؛ سید سروش قاضی نوری؛ شهرام خلیل نژاد؛ صبا کاکاپور


تحلیل مدل کسب و کار هشت شرکت بخش زیست دارو در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 75-100

مریم گودرزی؛ سید سروش قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ عباس کبریایی زاده