تعداد مقالات: 182
101. بررسی عوامل موثر بر آمادگی درون سازمانی جهت اجرای موفق راهبر د توسعه فناوری

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-107

حسام زندحسامی؛ زینب آشتیانی پور؛ ثریا پورعبداله


103. ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 75-96

مرتضی اکبری؛ لیلا مهرابی فیروزآباد؛ علی مبین دهکردی


105. مدیریت فناوری: شکل‌گیری و تطور یک حوزه دانشی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-82

سید رضا سلامی؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ سید حبیب‌اله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی


107. توسعه صنایع با فناوری سطح بالای ایران، تأمین مالی (سرمایه‎گذاری) و عوامل نهادی غیررسمی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 85-116

علیرضا حسن زاده؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر انواری رستمی


111. آسیب شناسی روش های انتقال فنّاوری در صنعت مواد غذائی و آشامیدنی با بکارگیری الگوی CIPP

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-112

غلامرضا حاصلی؛ سعید حکمی نسب؛ علی اکبر حسنی


115. چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-112

هاشم معزز؛ محمد ترابی خرق؛ هادی نیلفروشان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


116. نقش سیستم مدیریت دانش و نوآوری باز در توسعه ظرفیت نوآوری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-110

مهدیه نگارستانی


118. تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-102

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


119. طراحی مدل نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه ای در یک بنگاه چندرشته ای دفاعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-98

مهدی اکبری؛ محمدتقی امینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمود مرادی


120. تحلیل تاثیر کارآفرینی بر نابرابری توزیع درآمد در میان استان‌های کشور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 76-100

زهرا نجفی؛ مجید صامتی؛ سمیه جمالی


122. الگویی برای تصمیمات برون سپاری تولید در یک سازمان دولتی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 83-106

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی الیاسی؛ رضا عابدی جوزم


124. رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

نیما مختارزاده؛ محمد رضا آراستی؛ سیدمصطفی رضوی؛ احمد جعفرنژاد


125. چارچوب مفهومی تحلیل بینسیستمی هولونیک: مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 99-124

روح اله ابوجعفری؛ شعبان الهی؛ عادل پیغامی؛ کاظم یاوری